कोभिड-१९ को महामारीबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण नेपाल फर्कनैपर्ने नेपालीहरूले विवरण दर्ता गर्ने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना ।

कोभिड-१९ को महामारीबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण नेपाल फर्कनैपर्ने नेपालीहरूका सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना