Closure of the Embassy/दूतावास बन्द रहने बारेको सूचना ।

दूतावास बन्द रहने बारेको सूचना ।
(Notice regarding the closure of the Embass)

नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा मिति २०६९ पौष २७ गते बुधवारका दिन यस दूतावास बन्द रहने व्यहोरा जानकारी गराउँछौ ।

पुनश्च: भिसा तथा राहदानीका लागि पहिलानै समय लिएकोमा सो सेवा खुला रहने जानकारी गराउँछौ ।

As per the decision of the Government of Nepal, Council of Ministers, the Embassy will remain closed on Wednesday, 11 January 2023 on the occasion of Prithvi Jayanti.

However, the visa and passport service for those who have taken previous appointment will remain open.

Embassy of Nepal, Copenhagen
10 January 2023