Notice:Closure of the Embassy/राजदूतावास बन्द रहने बारेको सूचना ।

Notice:

 

Closure of the Embassy

 

The Embassy of Nepal, Copenhagen will remain closed on Thursday, 26th May 2022, on the occasion of Ascension Day.

 

सूचनाः

राजदूतावास बन्द रहने बारेको सूचना ।

Ascension Day को अवसरमा २०७९ जेष्ठ १२ (२६ मे २०२२) गते बिहीवारका दिन नेपाली राजदूतावास, कोपनहेगन बन्द रहने ब्यहोरा अनुरोध छ  ।

 

 

25 May 2022

Embassy of Nepal, Copenhagen