दूतावास बन्द रहने बारेको सूचना (Notice regarding the closure of the Embassy)

दूतावास बन्द रहने बारेको सूचना (Notice regarding the closure of the Embassy)

 

दूतावासको वार्षिक बिदा अनुसार  मिति २०८० वैशाख १८ गते सोमवार मजदुर दिवसका दिन यस दूतावास बन्द रहने व्यहोरा जानकारी गराउँछौ ।

As per the annual calendar the Embassy of Nepal will remain closed on Monday 1st May 2023 on the occasion of Labour Day.

 

नेपाली राजदूतावास, कोपेनहेगन (Embassy of Nepal, Copenhagen)

१५ वैशाख २०८० (28 April 2023)