CONTACT


Embassy of Nepal
Esplanaden 46, 2.sal
1263 Copenhagen
Denmark
Telephone: (+45) 44 44 40 26

Email: 

राहदानी सम्बन्धमा सम्पर्क गर्नु परेमा :   nepalpassport@gmail.com

प्रवेशाज्ञा सम्बन्धमा सम्पर्क गर्नु परेमा : visa2nepal@gmail.com

कन्सुलर तथा अन्य विषयका लागि :  eoncopenhagen@mofa.gov.np

 

For passport related matters please write to:   nepalpassport@gmail.com

For visa related matters please write to : visa2nepal@gmail.com

For consular and other matters please write to  :  eoncopenhagen@mofa.gov.np

 

कार्यालय समय Office hours:

Monday to Friday 9:00 am–5:00 pm (February-October)

Monday to Friday 9:00 am–4:00 pm (November-January)

Lunch hours: 1:00-2:00 pm on all working days.

आपतकालिन अवस्था परेमा दूतावासका तृतीय सचिव श्री अमृत लोप्चनलाई मोवाईलमा सम्पर्क गर्नु होलाः  +४५७१६३९४५६ (कृपया जरुरी रहेको सुनिश्चित गरेर मात्र फोन गर्नु होला)

In case of emergency please contact Mr.  Amrit Lopchan, Third Secretary +4571639456 ( emergency only).

Please click here for embassy holidays.


Map of Embassy