Notice:Closure of the Embassy/राजदूतावास बन्द रहने बारेको सूचना ।

Notice:

 

Closure of the Embassy

 

The Embassy of Nepal, Copenhagen will remain closed on the following days on the occasion of Nepali New Year and Easter.

 

S.N. Date Occasion
01 Thursday, 14 April 2022 Nepal New Year
02 Friday, 15 April 2022 Easter Good Friday
03 Monday, 18 April 2022 Easter Monday

 

सूचनाः

राजदूतावास बन्द रहने बारेको सूचना ।

नेपाली नयाँ वर्ष र इन्टरको अवसरमा देहाय बमोजिमका दिनहरुमा नेपाली राजदूतावास, कोपनहेगन बन्द रहने  ब्यहोरा अनुरोध छ  ।

क्र.सं. मिति अवसर
०१ बिहीवार, बैशाख १, २०७९ नेपाली नयाँ वर्ष
०२ शुक्रवार, बैशाख २, २०७९ Easter Good Friday
०३ सोमबार, बैशाख ५, २०७९ Easter Monday

 

 

13 April 2022

Embassy of Nepal, Copenhagen