Notice

Closure of the Embassy

The Embassy will remain closed on 10 April 2020 on the occasion of Danish Festival “Easter”.

सूचनाः

दूतावास बन्द रहने बारेको सूचना ।

डेनिस चाड इष्टरको अवसरमा यही चैत्र २८ गते शुक्रबारका दिन दूतावास बन्द रहने व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।

Embassy of Nepal, Copenhagen

8 April 2020